Нашите летни детски лагери

Моменти от прекрасните ни мигове заедно, където творим приятелства, умения, знания и безброй приключения, за да обикнем нашата родина, обичаи и занаяти!

Нашият курс "Работа с глина"- октомври 2022 г. - гр. Варна

Моменти от прекрасните ни мигове заедно, където творим приятелства и нови умения!